Syötteen lumirakennustyöpaja 21.-25.1.2013

Syötteellä tehdään jääiglu ja jääurut työpajassa 21.-25.1.2013. Työpajassa opetellaan ilmamuotin käyttöä jäärakentamisessa sekä valojen ja äänien yhdistämistä lumi- ja jäärakenteeseen. Työpajaa vetää ja suunnittelee Snowhow sekä Pohjois-Suomen parhaat valo- ja ääniasiantuntijat.